alphasec academy

(irm ipinfo.io/json).ip - szybki sposób na uzyskanie zewnętrznego adresu IP

Dodatkowe informacje

irm to alias na Invoke-RestMethod, który dostępny jest od Powershella 3.0:

PS /Users/drg> Get-Alias irm

CommandType   Name                        Version  Source
-----------   ----                        -------  ------
Alias      irm -> Invoke-RestMethod

PS /Users/drg>
  

Serwis iponfo.io to jeden z wielu serwisów, który wyświetla informacje o adresie IP, z którego przychodzi request. Endpoint ipinfo.io/json zwróci informacje jako obiekt JSON.

Kiedy Invoke-RestMethod otrzyma takiego JSONa, od razu go sparsuje i zwróci obiekt. Żeby to udowodnić, wystarczy przekierować wynik irm do Get-Member (alias gm):

PS /Users/drg> irm ipinfo.io/json|gm


  TypeName: System.Management.Automation.PSCustomObject

Name    MemberType  Definition
----    ----------  ----------
Equals   Method    bool Equals(System.Object obj)
GetHashCode Method    int GetHashCode()
GetType   Method    type GetType()
ToString  Method    string ToString()
city    NoteProperty string city=Kraków
country   NoteProperty string country=PL
hostname  NoteProperty string hostname=89-64-59-244.dynamic.chello.pl
ip     NoteProperty string ip=89.64.59.244
loc     NoteProperty string loc=50.0614,19.9366
org     NoteProperty string org=AS6830 Liberty Global B.V.
postal   NoteProperty string postal=04-190
readme   NoteProperty string readme=https://ipinfo.io/missingauth
region   NoteProperty string region=Lesser Poland
timezone  NoteProperty string timezone=Europe/Warsaw

PS /Users/drg>
    

Żeby pobrać konkretne pole tego obiektu, wykorzystamy notację kropkową - stąd (irm ipinfo.io/json).ip.

Inne serwisy tego typu, to np. ifconfig.me:

PS /Users/drg> irm ifconfig.me/all.json

ip_addr   : 89.64.59.244
remote_host : unavailable
user_agent : Mozilla/5.0 (Macintosh; Darwin 19.4.0 Darwin Kernel Version 19.4.0: Wed Mar 4 22:28:
       40 PST 2020; root:xnu-6153.101.6~15/RELEASE_X86_64; ) PowerShell/7.0.0
port    : 21940
method   : GET
via     : 1.1 google
forwarded  : 89.64.59.244, 216.239.38.21


PS /Users/drg>
  

Uwaga

Może się zdarzyć, że użycie Invoke-RestMethod (lub np. Invoke-WebRequest - iwr) nie powiedzie się, jeśli Internet Explorer nie został skonfigurowany przed pierwszym uruchomieniem. W takich okolicznościach (lub od razu, dla bezpieczeństwa) należy użyć opcji -UseBasicParsing (co można skrócić do -useb), co spowoduje, że wynik nie będzie parsowany przez silnik IE. Uwaga do uwagi: od Powershella 6.0 to nie jest już prawdą i -UseBasicParsing jest już zdeprecjonowane.

Przydatne linki


Subskrybuj

Jeśli chcesz otrzymywać nowe, mięsiste protipy na maila, a także zostać czasem powiadomiony o wartościowych wydarzeniach - dołącz do subskrybentów.