alphasec academy

iptables -t nat -p tcp -I PREROUTING -m multiport --dports 50:65535 -j REDIRECT --to-port 22 - przekieruje wszystkie połączenia TCP od portu 50 w górę na port 22

Dodatkowe informacje

Do czego przekierowanie wielu portów na jeden może się przydać? Np:
  • nie wiemy jak skonfigurowane są firewalle po drodze, więc próbujemy się dostać na SSH na wielu różnych portach,
  • szukamy nieblokowanych portów do eksfiltracji danych,
  • chcemy wkurzyć RedTeamy skanujące naszą infrastrukturę.

A co z UDP

Z UDP analogicznie:
        iptables -t nat -p UDP -I PREROUTING -m multiport --dports 50:65535 -j REDIRECT --to-port 22

Subskrybuj

Jeśli chcesz otrzymywać nowe, mięsiste protipy na maila, a także zostać czasem powiadomiony o wartościowych wydarzeniach - dołącz do subskrybentów.