alphasec academy

socat TCP-LISTEN:2048,fork,reuseaddr STDIO - obsłuż wielu klientów na porcie 2048

Dodatkowe informacje

socat (SOcket CAT) to killer. Tuneluje ruch między dwiema końcówkami, które mogą być najróżniejszego typu, np. serwer i klient TCP/UDP, połączenie OpenSSL, plik, urządzenie, gniazda i wiele wiele innych, użyj
socat -h
, żeby je zobaczyć.
W naszym przykładzie jedna końcówka tunelu to TCP-LISTEN:2048 czyli listener na porcie 2048/TCP, a druga to STDIO czyli wejście/wyjście.
Dodatkowo, do listenera dodaliśmy opcje fork, która spowoduje utworzenie nowego procesu dla każdego połączenia, dzięki czemu możemy obsługiwać wiele klientów równocześnie. Opcja reuseaddr to dobra praktyka pozwalająca pozbyć się błędu Address already in use, jeśli któryś z procesów potomnych nie zdążył jeszcze po sobie posprzątać. Innymi słowy, stworzyliśmy
nc -lp 2048
na sterydach. A do samego socata jeszcze na pewno nie raz wrócimy.

Przydatne linki


Subskrybuj

Jeśli chcesz otrzymywać nowe, mięsiste protipy na maila, a także zostać czasem powiadomiony o wartościowych wydarzeniach - dołącz do subskrybentów.