alphasec academy

ps | Out-GridView - i życie staje się wygodniejsze

Dodatkowe informacje

Out-GridView (w skrócie ogv) to cmdlet wyświetlający wynik poprzedniego polecenia w postaci interaktywnej tabeli w nowym oknie, którą możemy sortować czy przeszukiwać - złoto dla klikaczy.
Dla przykładu, w wyniku polecenia pobierającego usługi zaczynające się od SQL* (
Get-Service SQL*
) ujrzymy takie okienko:

Fajne fajne, a coś bardziej?

Out-GridView posiada jeden bardzo przydatny przełącznik: -PassThru. Spowoduje on, że będziemy mogli poszczególne wiersze zaznaczać (z klawiszem CTRL jeśli interesuje nas wybór wielu) i po wciśnięciu OK tylko te zaznaczone zostaną zwrócone i możemy je dalej przetwarzać.

Przykładowo:
  PS C:\Users\drg\Desktop> Get-Service SQL*|Out-GridView -PassThru

  Status  Name        DisplayName
  ------  ----        -----------
  Stopped SQLBrowser     SQL Server Browser
  Stopped SQLAgent$SQLEXP... SQL Server Agent (SQLEXPRESS)

  PS C:\Users\drg\Desktop> 
Można więc sobie wymyślić potencjalne zastosowania:
 • Get-Service | Out-GridView -PassThru | Stop-Service
 • Get-EventLog -LogName Security -Newest 100 | ogv -PassThru | Export-Csv -Path seclogi.csv
 • ps | ogv -p | kill

Przydatne linki


Subskrybuj

Jeśli chcesz otrzymywać nowe, mięsiste protipy na maila, a także zostać czasem powiadomiony o wartościowych wydarzeniach - dołącz do subskrybentów.