alphasec academy

ls env: wyświetli zmienne środowiskowe

Dodatkowe informacje

Można również zrobić:
PS C:\Users\drg> cd env:
PS Env:\> ls

Name              Value
----              -----
__PSLockdownPolicy       0
ALLUSERSPROFILE        C:\ProgramData
APPDATA            C:\Users\drg\AppData\Roaming
ChocolateyInstall       C:\ProgramData\chocolatey
[...]
A to wszystko za sprawą providera Env. Swoją drogą, dostępne providery możemy zobaczyć wykorzystując
Get-PSProvider
:
PS C:\Users\drg> Get-PSProvider

Name         Capabilities              Drives
----         ------------              ------
Registry       ShouldProcess              {HKLM, HKCU}
Alias        ShouldProcess              {Alias}
Environment     ShouldProcess              {Env}
FileSystem      Filter, ShouldProcess, Credentials   {C}
Function       ShouldProcess              {Function}
Variable       ShouldProcess              {Variable}

PS C:\Users\drg> 
Z kolei dostęp do konkretnej zmiennej uzyskamy poprzez
$env:<zmienna>
:
PS C:\Users\drg> echo $env:temp
C:\Users\drg\AppData\Local\Temp
PS C:\Users\drg> echo "user: $env:USER, domain: $env:USERDOMAIN"
user: drg, domain: ALPHACORP
PS C:\Users\drg>

Subskrybuj

Jeśli chcesz otrzymywać nowe, mięsiste protipy na maila, a także zostać czasem powiadomiony o wartościowych wydarzeniach - dołącz do subskrybentów.