alphasec academy

less -r <plik> - czytaj <plik> wyświetlając kolory i inne znaki sterujące

Dodatkowe informacje

Less daje nam dwie przydatne opcje:
  -r or --raw-control-chars
    Causes "raw" control characters to be displayed.[...]
  -R or --RAW-CONTROL-CHARS
    Like -r, but only ANSI "color" escape sequences are output in "raw" form.[...] 
Przydać to się może wtedy, kiedy chcemy na spokojnie przeczytać loga/raport z narzędzia, które wygenerowało kolorki.

Przykład

less metasploit.log:
less -R metasploit.log:
less -r metasploit.log:

Subskrybuj

Jeśli chcesz otrzymywać nowe, mięsiste protipy na maila, a także zostać czasem powiadomiony o wartościowych wydarzeniach - dołącz do subskrybentów.