alphasec academy

$ErrorActionPreference = "SilentlyContinue" - nie wyświetlaj (krytycznych) błędów i cichutko kontynuuj wykonywanie

Dodatkowe informacje

Zmienna $ErrorActionPreference instruuje Powershella co zrobić w wypadku wystąpienia błędu dla aktualnej sesji. Możemy nadpisać to dla konkretnego cmdletu za pomocą opcji
-ErrorAction
. Możliwe wartości, to:
 • Break - uruchom debugger (od Powershella w wersji 7),
 • Continue - wyświetl błąd i kontynuuj przetwarzanie skrptu/sesji (domyślne zachowanie),
 • Ignore - nie wyświetjal błędów i kontynuuj; zgodnie z dokumentacją tylko do zastosowania jako parametr dla
  -ErrorAction
  , ale od Powershella 7 zadziała również jako wartość dla
  $ErrorActionPreference
  ,
 • Inquire - wyświetl informacje o błędzie i zapytaj co dalej,
 • SilentlyContinue - nie wyświetlaj błędów i kontynuuj,
 • Stop - wyświetl błąd i zakończ wykonywanie skryptu,
 • Suspend - zatrzymaj workflow z możliwością powrócenia do jego wykonywania.
Ustawienia te nie dotyczą błędów krytycznych (non-terminating).

Przydatne linki


Subskrybuj

Jeśli chcesz otrzymywać nowe, mięsiste protipy na maila, a także zostać czasem powiadomiony o wartościowych wydarzeniach - dołącz do subskrybentów.