alphasec academy

Symulacja klawiatury Powershellem? Czemu nie: Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms; [System.Windows.Forms.SendKeys]::SendWait('^{ESC}calc.exe{ENTER}')

Dodatkowe informacje

Znak ^ powoduje, że kolejna sekwencja będzie wciśnięta z klawiszem CTRL, a więc ^{ESC} to CTRL+ESC czyli wyświetlenie menu Windowsa (to samo co po wciśnięciu klawisza Win). Szczegóły jak wprowadzać poszczególne klawisze znajdziecie na https://docs.microsoft.com/en-gb/dotnet/api/system.windows.forms.sendkeys.

Ale po co

Przychodzi mi do głowy kilka pomysłów, np.:
 • najprostszy sposób na zrobienie screenshota:
  Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms
  
  [System.Windows.Forms.SendKeys]::SendWait('{PRTSC}')
  (Get-Clipboard -Format Image).Save("$env:temp\shot.png")
  
  start "$env:temp\shot.png" 
 • symulowanie obecności przed komputerem (by np. nie nastąpiło wylogowanie):
  Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms
  
  while(1) { 
    [System.Windows.Forms.SendKeys]::SendWait('%{TAB}')
    Start-Sleep 10
  } 
  Symulujemy tym skryptem wciśnięcie kombinacji ALT+TAB co 10 sekund,
 • ciekawy sposób na realizację Command&Control.

Linki


Subskrybuj

Jeśli chcesz otrzymywać nowe, mięsiste protipy na maila, a także zostać czasem powiadomiony o wartościowych wydarzeniach - dołącz do subskrybentów.