alphasec academy

Get-Service | ConvertTo-Html > services.html - eksportuj listę usług do HTML

Dodatkowe informacje

W wyniku tego, w pliku services.html będziemy mieli opasłą listę usług. Analogicznie, dla listy procesów, moglibyśmy zrobić:
        Get-Process | ConvertTo-Html > procesy.html
Może to być zupełnie przydatne podczas rekonesansu. Jeśli zamiast HTML wolimy CSV, XML czy też JSON - istnieją analogiczne ConvertTo-Csv, ConvertTo-Xml i ConvertTo-Json.

Ciekawostka

Żeby z konsoli Powershella otworzyć w domyślnej przeglądarce tak wygenerowany plik HTML, możemy wykorzystać cmdlet Invoke-Item (w skrócie ii), czyli:
        ii services.html 

Subskrybuj

Jeśli chcesz otrzymywać nowe, mięsiste protipy na maila, a także zostać czasem powiadomiony o wartościowych wydarzeniach - dołącz do subskrybentów.