alphasec academy

$env:PSExecutionPolicyPreference = "Bypass" - jeden ze sposobów ominięcia Polityki Uruchamiania Skryptów (ExecutionPolicy)

Dodatkowe informacje

Polityka uruchamiania skryptów określa jakie skrypty Powershella mogą być uruchamiane, i tak mamy:
  • Restricted - żaden skrypt nie może być uruchomiony,
  • RemoteSigned - skrypty pobrane z Internetu muszą być poprawnie podpisane,
  • AllSigned - wszystkie skrypty muszą być poprawnie podpisane,
  • Unrestricted - wszystkie skrypty mogą być uruchomione (niepodpisane z Internetu wymagają potwierdzenia),
  • Bypass - uruchamia wszystkie skrypty bez ostrzeżeń,
  • Undefined - brak zdefiniowanej polityki, brana jest polityka domyślna,
  • Default - polityka domyślna (Restricted dla desktopów, RemoteSigneddla Windows Server, Unrestricted dla innych niż Windows.
Podany sposób wykorzystuje zmienną środowiskową/preferencji
$env:PSExecutionPolicyPreference
, by zmienić politykę uruchamiania skryptów dla aktualnego procesu (bez wykorzystania cmdletu
Set-ExecutionPolicy
).

Subskrybuj

Jeśli chcesz otrzymywać nowe, mięsiste protipy na maila, a także zostać czasem powiadomiony o wartościowych wydarzeniach - dołącz do subskrybentów.