alphasec academy

Wyświetl wyłączone opcje Windows Defendera: $WDprefs=(Get-MpPreference); gm -i $WDprefs -n Disable*|% { if ($WDprefs.($_.Name) -eq $True) { Write-Host -f red ("{0} ma wartosc {1}!" -f $_.Name,$WDPrefs.($_.Name)) } }

Dodatkowe informacje

Sam cmdlet
Get-MpPreference
wyświetli wszystkie ustawienia Windows Defendera, którym niewątpliwie warto się przyjrzeć bliżej. W naszym onelinerze do zmiennej
$WDprefs
pobieramy całą konfigurację, następnie z wykorzystaniem cmdletu
Get-Member
(alias
gm
) pobieramy listę właściwości zaczynających się od Disable, by następnie w pętli z wykorzystaniem
ForEach-Object
(alias
%
) sprawdzić czy te właściwośi są włączone i na czerwono to wyartykuować.
Niektóre z tych właściwości mogą być włączone, natomiast jeśli aktywne są takie jak
DisableRealtimeMonitoring
,
DisableIntrusionPreventionSystem
czy też
DisableScriptScanning możliwe, że coś jest na rzeczy.

Przydatne linki


Subskrybuj

Jeśli chcesz otrzymywać nowe, mięsiste protipy na maila, a także zostać czasem powiadomiony o wartościowych wydarzeniach - dołącz do subskrybentów.