alphasec academy

tail -F access.log wyświetla aktualnie dopisywaną zawartość pliku, nawet kiedy zostanie on usunięty i stworzony na nowo (czego nie robi tail -f access.log)

Dodatkowe informacje

Użycie
tail -F plik
zamiast
tail -f plik
ma wielki sens, kiedy monitorujemy logi, które od czasu do czasu są rotowane - samo
tail -f plik
śledzi domyślnie deskryptor pliku, a nie jego nazwę. Alternatywnie do
tail -F plik
moglibyśmy napisać
tail --follow=name plik
.

Przydatne linki


Subskrybuj

Jeśli chcesz otrzymywać nowe, mięsiste protipy na maila, a także zostać czasem powiadomiony o wartościowych wydarzeniach - dołącz do subskrybentów.