alphasec academy

Podręczny skaner portów w PowerShellu: 22,443,2083,8880,31337|%{"$_ - "+([Net.Sockets.TcpClient]::new()).ConnectAsync("berkeley.edu", $_).Wait(1000)}2>$null

Dodatkowe informacje

Ten dość nieelegancki oneliner to bardzo prosta implementacja skanera portów TCP, który spróbuje się podłączyć na wskazane porty (
22,443,2083,8880,31337
) hosta
berkeley.edu
.
Rozkładająć go na części pierwsze, mamy:
 • 22,443,2083,8880,31337
  - tablica reprezentująca interesujące nas porty TCP,
 • |% { ... }
  - wysłanie elementów tablicy do bloku skryptu umieszczonego w nawiasie klamrowym; dla przypomnienia,
  %
  to alias na
  ForEach-Object
  ,
 • "$_ - "+([Net.Sockets.TcpClient]::new()).ConnectAsync("berkeley.edu", $_).Wait(1000)
  - dla każdego numeru portu zawartego w zmiennej
  $_
  następuje próba połączenia ze wskazanym hostem z wykorzystaniem obiektu klasy
  Net.Sockets.TcpClient
  . Dzięki wykorzystaniu metody
  ConnectAsync
  skrypt nie blokuje się, więc sami za pomocą metody
  Wait
  określamy jak długo chcemy czekać na połączenie,
 • 2>$null
  - połączenie może się nie udać, natomiast nie interesuje nas komunikat błędu lecz zwracany status (który niejawnie rzutujemy na string), a więc strumień wyjścia błędów (strumień u numerze 2) przekierowujemy do zmiennej
  $null
  czyli w nicość.
Przykładowe użycie, mogłoby wyglądać tak:

Przydatne linki


Subskrybuj

Jeśli chcesz otrzymywać nowe, mięsiste protipy na maila, a także zostać czasem powiadomiony o wartościowych wydarzeniach - dołącz do subskrybentów.