alphasec academy

(Get-Date)-(gcim Win32_OperatingSystem).LastBootUpTime - uptime w Windows PowerShellu

Dodatkowe informacje

W PowerShellu 6.0 został wprowadzony cmdlet Get-Uptime, który wyświetla ile czasu upłynęło od ostatniego uruchomienia komputera. W Windows PowerShellu (a więc w wersji 5.1) ten cmdlet nie istnieje, natomiast powyższy oneliner pozwala się bez niego obejść. Wykorzystujemy tutaj cmdlet
Get-CimInstance
(alias
gcim
), by pobrać informacje o systemie dostarczane przez klasę WMI
Win32_OperatingSystem
.
W wyniku jego działania, moglibyśmy otrzymać następujący wynik:
PS C:\Users\drg> (Get-Date)-(gcim Win32_OperatingSystem).LastBootUpTime

Days       : 5
Hours       : 0
Minutes      : 43
Seconds      : 20
Milliseconds   : 504
Ticks       : 4346005046283
ToalDays     : 5,03009843319792
TotalHours    : 120,72236239675
TotalMinutes   : 7243,341743805
TotalSeconds   : 434600,5046283
TotalMilliseconds : 434600504,6283
Rzutując całość na typ
[string]
, otrzymamy nieco bardziej zwięzły wynik:
PS C:\Users\drg> [string]((Get-Date)-(gcim Win32_OperatingSystem).LastBootUpTime)
5.00:49:05.0190669

Bonus

LastBootUpTime
to nie jedyna ciekawa właściwość zwracana przez klasę
Win32_OperatingSystem
. Zachęcam do przestudiowania dokumentacji, i/albo wynikowi następującego polecenia:
gcim Win32_OperatingSystem | select *

Przydatne linki


Subskrybuj

Jeśli chcesz otrzymywać nowe, mięsiste protipy na maila, a także zostać czasem powiadomiony o wartościowych wydarzeniach - dołącz do subskrybentów.