alphasec academy

1..254 | % {Resolve-DnsName x.x.x.$_ -ErrorAction SilentlyContinue} - rekonesans RevDNS

Dodatkowe informacje

W aptm.in/protip/0005 omawiany był analogiczny oneliner ale dla Bash, dzisiaj wersja dla Powershella. Rozbijając go trochę na części pierwsze:
 • 1..254
  - generujemy tablicę liczb od 1 do 254,
 • | % {Resolve-DnsName x.x.x.$_ -ErrorAction SilentlyContinue}
  - iterujemy po przygotowanej tablicy, a następnia sprawdzamy z wykorzystaniem cmdletu
  Resolve-DnsName
  czy istnieje reverse DNS dla kolejnych adresów IP; dodatkowo dzięki
  -ErrorAction SilentlyContinue
  błędy (w tym o braku revdnsa) nie będą wyświetlane (zobacz aptm.in/protip/0036).
Przykład:
PS C:\Users\drg> 1..254 | % {Resolve-DnsName 195.245.213.$_ -Server 194.204.159.1 -ErrorAction ignore}

Name              Type  TTL  Section  NameHost
----              ----  ---  -------  --------
8.213.245.195.in-addr.arpa   PTR  86400 Answer   w3cache.tvp.pl
9.213.245.195.in-addr.arpa   PTR  85383 Answer   ext-9.tvp.pl
10.213.245.195.in-addr.arpa  PTR  86400 Answer   owa.tvp.pl
10.213.245.195.in-addr.arpa  PTR  86400 Answer   salesssl.tvp.pl
10.213.245.195.in-addr.arpa  PTR  86400 Answer   email.tvp.pl
10.213.245.195.in-addr.arpa  PTR  86400 Answer   extvp0.waw.tvp.pl
10.213.245.195.in-addr.arpa  PTR  86400 Answer   lyncconf.tvp.pl
[...] 

Przydatne linki


Subskrybuj

Jeśli chcesz otrzymywać nowe, mięsiste protipy na maila, a także zostać czasem powiadomiony o wartościowych wydarzeniach - dołącz do subskrybentów.